V jednotlivých podsekcích (Hudební nástroje, Auta) naleznete videa, která jsem natočil, nebo v kterých jsem aktérem.