Prečo práve MIDIT?

Vítajte na stránkach MIDIT.EU

Moje meno je Michal Jakub TOMEK a značku MIDIT používam už od roku 1998 pre činnosť súvisiacu s hudbou. A prečo práve MIDIT? Už od roku 1993 som fascinovaný možnosťami MIDI komunikácie pri vzájomnom prepojovaní elektronických hudobných nástrojov (prevažne kláves) alebo prepojovaní MIDI zariadení s počítačom. Zo skratky MIDI (Musical Instrument Digital Interface) pochádza teda začiatok názvu MIDIT a to "T" na konci prvé písmeno môjho priezviska Tomek.