Pár slov o mne

Narodil som sa v apríli 1980 v Čadci na Slovensku. Najskôr som býval na Makove na Slovensku. Od troch do deviatich rokov som býval v Rožmitále pod Třemšínem v stredných Čechách. Od roku 1989 doteraz bývam v meste Hranice v Olomouckom kraji.

Po základnej škole som nastúpil na Gymnázium v Hraniciach. Tam som v roku 1998 úspešne maturoval z jazyka českého, nemeckého, z fyziky, z estetické výchovy - hudobnej a z informatiky. Ďalej som študoval Vysoké učení technické v Brne, Fakultu elektrotechniky a informatiky a na Vysokej škole banskej - Technickej univerzite Ostrava, Fakulte ekonomickej odbor Aplikovaná informatika. Podľa kréda "večný študent" som v roku 2009 dorobil ešte diaľkovo vysokou školu - Vysoká škola logistiky v Přerove, odbor Informačný manažment. Štúdium v Přerove som zakončil štátnou záverečnou skúškou (na samé jednotky - A) a obhajobou záverečnej práce s názvom "MIDI systémy a hudobné siete mLAN".

Môj život sa točí hlavne okolo hudby, muziky, ... Hovorím česky, slovensky, anglicky a nemecky - alebo sa aspoň snažím.

Obľúbené farby sú čierna a modrá. Z jedál mi chutí takmer všetko okrem ryže, orechov, kokosu a podobných vecí. Obľúbeným nápojom je tonik (najlepšie zázvorový).

 

Záujmy:

  • priateľka (na prvom mieste)

  • muzika a všetko okolo nej

  • Yamaha a všetko okolo nej

  • počítače

  • lyžovanie

  • horský bicykel

  • turistika