Prevážne sa zaoberám touto činnosťou

 • Poradenstvo a školenie v oblasti MIDI a klávesových nástrojov - radím aj zadarmo cez telefon alebo mail, ale platiaci zákazníci majú vždy prednosť, takže pokiaľ chcete radu zadarmo, je potreba si niekedy dlhšie počkať na odpoveď

 • Predvádzacie akcie, workshopy na nástroje značky Yamaha (spolupráca s Yamaha Music Europe ako Keyboard Endorser) pre Českú (a občas aj pre Slovenskú) republiku

 • Testy klávesových nástrojov pre odborný časopis MUZIKUS (viď sekcia Publikačná činnosť)

 • Komponovanie scénickej hudby a autorskej hudby rôznych žánrov

 • Výroba podkladov vo formáte MIDI - zoznam mojich súborov na stránkach http://hudba.hradiste.cz nájdete TU.

 • Výroba polyfónnych melódií pre mobilné telefóny a uvítacích tónov (moje práce nájdete napríklad na stránkach www.t-zones.cz a www.uvitacitony.cz )

 • Výučba hry na klavír a klávesy

 • Nahrávanie a strih videozáznamov, prevod VHS na DVD a naopak

 • Hudobné produkcie (rodinné oslavy, večierky, svadby, ...) - viacej na http://www.duo.midit.eu/

 

Od septembra 2009 spolupracujem so Základnou umeleckou školou Hranice (http://www.zushranice.cz/) ako lektor predmetu EZHZT (Elektronické spracovanie hudby a zvuková tvorba). ZUŠ Hranice je jednou z pilotných škôl tohto študijného zamerania, preto sa tiež aktívne podieľam na tvorbe plánu ŠVP (Školský vzdelávací program) pre študijné zameranie EZHZT.

Vlastním tieto živnostenské listy

 • Mimoškolská výchova a vzdelávanie, organizovanie kurzov, školení, vrátane lektorskej činnosti

 • Výroba, rozmnožovanie, distribúcia, predaj, prenájom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a výroba nenahraných nosičov a záznamov

 • Prevádzkovanie kultúrnych, kultúrno-vzdelávacích a zábavných zariadení, organizovanie kultúrnych produkcií, zábav, výstav, veľtrhov, prehliadok, predajných a podobných akcií

 • Prekladateľská a tlmočnícka činnosť

 • Projektovanie elektrických zariadení

 • Sprostredkovanie obchodu a služieb

 • Veľkoobchod a maloobchod

 • Poskytovanie software, poradenstva v oblasti informačných technológií, spracovanie dát, hostingové a súvisiace činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultačná činnosť, spracovanie odborných štúdií a posudkov

Firemné údaje

Meno podnikateľa: Michal Jakub Tomek

IČ: 74557823

DIČ: CZ8004107595

Miesto podnikania: Nová 1811, Hranice, 753 01, CZ